Ammi Wenngren
Laggarbovägen 207
805 91  GÄVLE
Tel. 072-252 70 98

Pernilla Wallin
Lundbyvägen 21
818 92 VALBO
Tel. 073-420 65 29

growlerskennel@gmail.com

Vagkarta till Jordasen.jpg (44446 bytes)